top of page

TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä: Tuomiopäivä Events Oy / Pläkkisepänkatu 3, 20320 Turku

Yhteyshenkilö: Meri Kylänpää / info@turuntuomiopaiva.com

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Tuomiopäivä Events tallentaa henkilötiedot rekisteriinsä, ja tietoja voidaan käsitellä seuraaviin tarkoituksiin:

  • Vapaaehtoishakemukset: Yhteydenpito vapaaehtoishakijoiden kanssa

  • Uutiskirjeiden tilaukset: Uutiskirjeiden, päivitysten ja markkinointimateriaalin lähettäminen.

Kaikki viestintä lähetetään henkilön nimenomaisella suostumuksella.

 

Tietolähteet rekisterissä:
Rekisterin tiedot saadaan henkilöiden itse täyttämien verkkolomakkeiden kautta. Tietoja kerätään myös suoraan henkilöiltä siten, että yhteyshenkilö kerää osallistujien tiedot ja toimittaa ne Tuomiopäivä Eventsille.

Kerätyt tiedot:

Nimi, sähköpostiosoite.

Tietojen säilytysaika:

Henkilötietoja säilytetään kolme vuotta tulevien vuosien viestintää varten. Tietoja voidaan myös poistaa henkilön omasta pyynnöstä tapahtuman jälkeen tai jos henkilö peruuttaa hakemuksensa.

 

Tietojen luovutus:
Tuomiopäivä Tapahtumat ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille.

 

Rekisteröidyn oikeudet:
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tallennetut tiedot. Tietoja voidaan oikaista tai poistaa henkilön pyynnöstä.

Tietoturvan kuvaus:
Henkilötietoja suojataan henkilötietolain vaatimusten mukaisesti. Käytössä ovat turvatoimenpiteet, kuten salaus, pääsynvalvonta ja turvalliset tietovarastointiratkaisut, joiden avulla varmistetaan, ettei tietojasi käytetä väärin, muuteta, luovuteta tai tuhota.

 

Tietojen siirto EU:n/ETA:n ulkopuolelle:
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietosuojaselosteen muutokset:
Tuomiopäivä Tapahtumat saattaa ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua esimerkiksi tietosuojalainsäädännön muutoksiin. Tarvittaessa merkittävistä muutoksista ilmoitetaan rekisteröidyn antamaan sähköpostiosoitteeseen.

bottom of page